| پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده |مشاهده نتیجه مصاحبه | مشاهده پاسخ اعتراض به نتیجه مصاحبه |منابع آزمون | کد رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت زغال سنگ البرز مرکزی (سهامي خاص)
به منظور ارائه خدمات از بين واجدين شرايط (مرد) و (بومی سوادکوه و سوادکوه شمالی)
سال 1401
مشاهده نمونه جدول سوابق كاري