منابع آزمون پذيرش نيروي پیمانکاری شرکت آلومینای ایران
ابتدایی تا دیپلم کارگر خدمات عمومی و فنی و صنعتی (ردیف 1، 2، 5 و 6) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی، ریاضیات، فیزیک و فناوری اطلاعات (یک دفترچه 100 سوال)
ابتدایی تا دیپلم کارگر تاسیسات (ردیف 3) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات، نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی، نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم، نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی، نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تاسیسات گرمایی، نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی
ابتدایی تا دیپلم کارگر خدمات معدن (کارگر خردایش، سنگ جور و کارگر نقشه برداری) (ردیف 4) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات، عملیات نقشه برداری و آتش باری در معدن، خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی، نقشه کشی فنی رایانه‌ای و ریاضی
ابتدایی تا دیپلم حفار و کمک حفار (استخراجی و اکتشافی) (ردیف 7 و 8) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات، ریاضی، حفاری و نمونه برداری اکتشافی و تفکیک و آماده سازی مواد معدنی
ابتدایی تا دیپلم جوشکار (ردیف 9 و 10) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات، جوشکاری، تراشکاری، فلز کاری
ابتدایی تا دیپلم راننده (ردیف 11 تا 18) کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات، قوانین راهنمایی و رانندگی، اطلاعات عمومی خودروها و اطلاعات تخصصی تعمیرات خودروها
دیپلم تا فوق دیپلم ریاضی تجربی و صنایع شیمیایی اپراتور ریاضی، فیزیک، شیمی
دیپلم تا فوق دیپلم برق و ابزار دقیق اپراتور الکتریسیته، مدار الکتریکی، مدار منطقی، موتورهای سه فاز و تک فاز
دیپلم تا فوق دیپلم سایر رشته ها اپراتور معارف اسلامي، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی، ریاضایات، فیزیک، احتمالات و فناوری اطلاعات (یک دفترچه 100 سوال)
دیپلم تا فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
فوق دیپلم به بالا متالوژی تکنسین عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
فوق دیپلم به بالا مکانیک تکنسین ترموديناميك، مكانيك سيالات و انتقال حرارت
فوق دیپلم به بالا برق و ابزار دقیق تکنسین مدار الكتريكي، الكترونيك، اندازه گيري الكتريكي، مدار منطقي و ماشينهاي الكتريكي
فوق دیپلم به بالا ایمنی و رشته های مربوطه تکنسین مديريت ايمني، اصول ايمني، اصول بهداشت و محيط كار، حريق و كنترل آن، ایمنی و حوادث ناشی از کار، سم شناسی
فوق دیپلم به بالا فوریتهای پزشکی تکنسین شناخت انواع سوانح، مدیریت بحران، کمک‌های اولیه، بهداشت و تغزیه در سوانح، پیشگیری و کاهش آسیب اثر سوانح، آمادگی در سوانح  و پاسگویی به سوانح
فوق دیپلم به بالا صنایع شیمیایی تکنسین موازنه و انرژي مواد، ترموديناميك شيميايي، انتقال حرارت و سيالات و شيمي عمومي 
فوق دیپلم به بالا فرآوری مواد تکنسین کانی و سنگ، استاتیک و مقاومت مصالح، کانه آرایی، فلوتاسیون، هیدرومتالورژی، خردایش و دانه بندی، عملیات جانبی فرآوری مواد معدنی
فوق دیپلم به بالا عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي و اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی